Feltámadt!Valóban feltámadt!- Húsvéti kézműves alkalom volt Fancsalon

Szombat délután,gyerekzsivalytól volt hangos, a fancsali gyülekezti központ udvara. Kicsik és nagyok jöttek, hogy együtt készüljenek, a feltámadás ünnepére. Először az ovis hittanosok tanítottak egy éneket a többieknek, ami Jézus szeretetéről szólt, később pedig az elveszett bárány példázatát halgatták meg. Ezután kezdődött a kézműves foglalkozás, ahol három kis ajándékot készítettek el a gyerekek és felnőttek közösen. A legnagyobb kedvenc az “öröm-kert” volt, ami arról tanította a gyermekeket, hogy húsvét az öröm ünnepe, mert Jézus feltámadt! Hálásak vagyunk Istennek, a feltámadás öröméért, és ezért a szép délutánért is. További áldott húsvéti készülődést kívánunk mindnekinek! Erős vár a mi Istenünk!

Egyik kamera képei:

Másik kamera képei:

 

Kérdezzük Jézust! böjti evangelizáció volt, a Fancsal-Hernádvécsei gyülekezetben

Kérdezzük Jézust! címmel, böjti evangelizációs sorozat volt, 03.10 és 03.12 között,a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben. Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor szolgált Fancsalon és Encsen a böjti evangelizációs sorozat alkalmából. János evangéliumának jól ismert szakaszát, a 3-ik fejezet, első 21 versét hallhattuk estéről-estére. Isten gazdag áldását tapasztaltuk meg, mind az igeszolgálatok alatt, mind pedig a közösségi együttlétben. Jó volt így kezdeni a böjti időszakot.

Aki lemaradt az alkalomról, vagy csak szívesen újra hallgatná, az itt megteheti:

1, este 03.10. Fancsal: lorantvision felvétele: https://youtu.be/TPSMw23b-d0

EVME FB közvetítése:https://www.facebook.com/EVME01/videos/301028603916049/

2, este 03.11. Encs: lorantvision felvétele: https://youtu.be/USWS_-CUQDQ?t=1 

Encsi Tv felvétele: https://drive.google.com/file/d/1WtodCjKe1wnKwBuOUawIhl-0CyqtctLg/view

EVME FB közvetítése: https://www.facebook.com/EVME01/videos/643106289492888/

3, este 03.12. Fancsal: lorantvision felvétele: https://youtu.be/TPSMw23b-d0

EVME FB közvetítése: https://www.facebook.com/EVME01/videos/2287741264830924/

Fényképek az alkalmakról:

1, Este 03.10.Fancsal:

2, Este 03.11. Encs:

3, Este 03.12. Fancsal:

 

 

Szabadság Krisztusban!

Szöveg: Harmati Dóra, fotó: Labossa Péter
Piliscsaba – EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) ifjúsági hétvégét tartottak Piliscsabán 2019. február 15–17. között. A lelki feltöltődésre a tinédzser korosztálytól kezdve a fiatal felnőtteket is szeretettel várták.

A hétvége témáját a Galata levél tanulmányozása adta, melynek alapján a fiatalok először megismerkedhettek a modern ember előtt álló kihívásokkal, függőségekkel, melyek egyfajta hamis szabadságot hirdetnek. A résztvevőknek a hétvége elején felajánlották a lehetőséget, hogy mobiltelefonjukat átadhatják egy szervezőnek vagy szobatársuknak, hogy ezáltal döbbenjenek rá, milyen kapcsolat fűzi őket ehhez a tárgyhoz. Sokszor csak akkor vesszük észre, hogy függőség köt valamihez, ha megpróbálunk lemondani róla.

A kezdő áhítatot Labossáné Kővágó Anita érdi lelkész tartotta Gal 5,19–21.26 alapján, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy csak az tud igazi szabadságot adni, akinek a neve is Szabadító. Az igehirdetések után a megjelenteket korosztály és nem szerinti kis csoportokba osztották, hogy igazán mély és őszinte beszélgetések alakulhassanak ki.

Szombaton reggel Kiss Péter tartotta az igei szolgálatot Gal 4,4–7 alapján. Áhítatának a Hogyan legyünk Isten gyermekei? címet adta. A válasz megtalálásához Jézusról kell példát vennünk és az ő engedelmességéről. Vajon mi tudunk úgy engedelmeskedni az Atyának, ahogyan azt Jézus tette? 

A nap további részében lehetőség volt a kikapcsolódásra is, közös játék és kirándulás frissítette fel testileg is az egybegyűlteket. Az esti áhítatot Kiss Máté fancsal–hernádvécsei lelkész tartotta Gal 2,20–21 alapján. Kiss Máté kiemelte, hogy Krisztussal járva ő él bennünk, és ő lesz életünk Ura. Ez nem rabszolgaságot jelent, hanem hatalmas szabadságot, hiszen a keresztény ember örökös is. 

A hétvégét közös úrvacsorás istentisztelet zárta, melyen Labossa Péter érdi lelkész szolgált Gal 5,22–25 alapján. A lelkész egy kívánatos és nagyra nőtt szőlőfürttel szemléltette hitünk gyümölcsét. Labossa Péter elmondta, hogy mindig a gyümölcsökkel foglalkozunk, de azt sokszor elfelejtjük, hogy nincsen szőlő tőke nélkül. Jézus a szőlőtőke, így csak a vele való közösségben, a benne való újjászületésből tud az életünk gyümölcsöket teremni, nélküle ez lehetetlen.

Hang anyag itt elérhető: http://eke.lutheran.hu/hangtar.php

Hálaadással emlékezünk id.Pintér Károly nyugalmazott lelkipásztorra

id. Pintér Károly 1955-1966 között volt a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség lelkipásztora.

Kiss Máté személyes búcsúztatója:

Kedves gyászoló gyülekezet,

Kedves gyászoló család,

Szeretném kifejezni őszinte részvétemet, mind magam és családom nevében, mind az EKE bibliaiskola tanárai és hallgatói nevében, és nem utolsó sorban a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus gyülekezet nevében.

Hálás szívvel gondolok vissza Karcsi bácsira, az EKE bibliaiskolájából. Én ott ismerhettem meg őt. Rögtön megragadott az a szeretet és az a tűz, ami mindig áradt belőle. Nem holmi emberi bölcselkedés volt az, amit ő dogmatika órán átadott nekünk, hanem maga a krisztusi lelkiség. Olyan nemes egyszerűséggel és tisztasággal tanította a dogmatikát, hogy abból az örök élet beszéde áradt, így mindenki könnyen megérhette azokat a az alapokat, amire a keresztyén hitünk épül.

Testvérével Tibor bácsival mindig olyan családias légkört teremtettettek a bibliaiskolában, hogy könnyűvé vált így a tanulás. Egyébként Tibor bácsinak köszönhettük, hogy taníthatott közöttünk Karcsi bácsi is. Hiszen ő volt az, aki már ott tanított a bibliaiskolában, amikor beajánlotta Karcsi bácsit. Hála legyen az Úrnak, hogy többek mellett ők ketten is hűségesen végezték ezt a szolgálatot.

Soha nem felejtem el azt a szeretetet és alázatot, ahogyan Karcsi bácsi a tanítványok felé fordult. Mindig volt hozzánk egy kedves szava, vagy a témához illő története. Szerette a humort, az órái alatt senki sem unatkozott, mindenki jól érezte magát. Egyszerűen jó volt őt hallgatni, és jó volt tőle tanulni. Mi ittuk a szavait, ő pedig készségesen tanított minket.

Örökpélda lesz számomra, mind a teológiai látása, mind az a krisztusi szeretetet, ami benne lakott. Megtiszteltetetés számomra, hogy Fancsalon az ő nyomdokain járhatok, mint az egyik utódja.  Szeretném azt a lelkiséget tovább vinni, amit ő is képviselt.

Egy bátorító igével zárom a soraimat: 13Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” 1Thessz 4,13-14.

 

Fegyverkezés Fancsalon

Miskolcnál észak felé kanyarodtunk. Az út Arnót települést is érintette. Majd Encsnél balra fordultunk. Nemsokára szemünkbe ötlött a 300 lelkes, békés falucska: Fancsal. Soha nem jártunk ott. Beérkezve már toronyiránt haladtunk.

A régi parókián szorgos asszonyok készültek a vendégek fogadására: szeretettel, harapnivalóval, üdítővel. Az 1786-ban épült takaros templom szépen benépesült. Betöltötte a több helyről érkezettek éneklése. Szept. 29-én ugyanis az EKE közösség itt tartotta őszi csendesnapját. A fiatal lelkész, Kiss Máté odaadóan készült fel a helyiekkel együtt a csendesnapra.

A plakáton ez a cím állt: Harcold meg a hit nemes harcát!Miféle harcról lesz itt szó? Nem volna jobb csendben, békességben élni? Ki vagy mi kényszerít harcra? És lehet-e a harc nemes?

Arnót szülötte, Túróczy Zoltán (1893-1971), az egykori evangelizátor-püspök 1954-ben ezt mondta egyik igehirdetésében: „A hitnek harcolnia kell létéért. Amíg él, mindig harcol, s amíg harcol, csak addig él.” Ez így ijesztőnek is tűnhet! Azért legyek Krisztusban hívő ember, hogy állandóan harcolni kényszerüljek?

Két igehirdetés hangzott el a nap folyamán. Ki lehet Jézus Krisztus jó katonája?(2Tim 2,3-4) és „Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét!”(Ef 6,10-20).[1]Közben bizonyságtételeket is hallhattunk, csoportos beszélgetések is voltak (külön a fiataloknak, még inkább külön a gyermekeknek). Volt még egy különleges könyvismertető is. Dr. Gyulai Éva történész-muzeológus (Miskolc) bemutatta a gyülekezet egykori lelkészének, Clementis Jánosnak (1692-1763) naplóját, mely az 1719-1760 éveket öleli fel.[2]Ebben is olvasható sok nyomorúság, küzdelem. Így pl. 1793-ban pestis járvány dühöngött. A lelkész 2 hónapon belül több mint 120 elhunytat temetett el. Ezt csak súlyosbította, hogy köztük volt felesége és 7 gyermeke is! – Mi jobb sorsot érdemlünk-e?

Az igehirdetések nem érnek véget az ámen kimondásával. Ezt éltem meg most is. Tovább dolgozott bennem Isten igéje. Ebből adok át most egy kis csokrot az Olvasónak.

Meg kell értenem, hogy itt nem általában a hétköznapi élet harcairól, küzdelmeiről van szó. Bár azokat sem szabad félvállról vennem. Az ige kifejezetten Krisztus katonáinak szól és fegyverbe szólítja őket. De ki lehet Krisztus katonája? Már az első igehirdetés kimondta: Az lehet, aki az Övé! Aki – beismerve bűnösségét, kárhozatra méltó életét – elfogadta a kereszten szenvedett Jézus Krisztust Megváltójának. Aki pedig befogadta Őt, az máris benne van a katona-létben. A harc kezdete a megtérés, újonnan születés; és tart folyamatosan. Mert folyamatosan van ellenség! Sokféle: bennem is, a környezetemben is. A közös bennük, hogy mindegyik a Sátán kiszolgálója. Legyen az a magam lustasága (pl. nem akaródzik időben felkelni), az irigységem, az igeolvasás elhanyagolása, a Megváltó Krisztus személyének elhallgatása mások előtt, a bocsánatkérés elodázása, stb. Mindezekben meg kell tagadnom magamat és ellene mondanom a Sátánnak. Ez már harc.

Hazafelé így is megfogalmaztam: nem lehet cél valahogyan megúszni az életet, hanem inkább bizonyosságban megnyerni az ÉLETET, aki a Krisztus. Ez is harc, önmagam ellen és az ördög ellen.

Aztán az egyik csoportos beszélgetésben megfogalmazta egy többgyermekes anyuka és egy lelkész, hogy az ellenség okozhat súlyos károkat: megrontja a közösséget Krisztussal, elveszi a békességet, bűntudatot gerjeszt, lázít Isten ellen, stb. Kedves Olvasó, milyen közössége van a Megváltóval? – Lássam meg, hogy aki Krisztusé, az csak veszíthet, ha nem harcol, vagy nem szabályszerűen harcol.

Milyen fegyvereket használjak a harcban? A mi Urunk erről is gondoskodik. A második igehirdetés sorra vette ezeket. Az összes fegyver együtt hatásos. Az Ef 6. részében hétféle fegyver olvasható, de ne csak olvassam, hanem használjam ezeket. Együtt. Ezek nem farsangi maskarák, hanem lelki természetű eszközök. A felsorolásban utolsó fegyver az imádság, amely az igehirdető szerint mintegy összefogja a többit. Milyen az imaéletem? Ezen áll vagy bukik a harc. De elhangzottak további hangsúlyos mondatok is. Csak Isten eszközeivel harcoljak! Igen, így igaz. Pl. vegyem észre, hogy az önigazságom szeretete nem Isten fegyvere, hisz az félredobja az Ő igazságának mellvasát. – Ha nem teszek Krisztusról bizonyságot, akkor veszélyben lesz a megmaradásom. Húzzam fel hát a békesség evangéliuma hirdetésének készségét, azaz saruját. – Ha hazudok, mert így tudnék kibújni valami csávából, akkor az sem az Isten fegyvere. – Ha anyagi előnyök miatt belemegyek hamisságba, az sem Isten fegyvere, mert nem bízok abban a gazdag Úrban, akié minden. Nincs meg a hitnek pajzsa? – Vagy odaütök, azaz jobban hangzik: visszaütök valakinek, mert azt tartom a legjobb harci megoldásnak? Megint a békesség evangéliuma (a saru) lesz hiteltelen. – Az egyik bizonyságtételben hallhattunk ilyen tapasztalatokat: a hívők megrekedése (szabálytalan harca) kifejeződik pl. abban, hogy a hitetlen, hiábavaló életük emlékeihez térnek vissza. Ezek lehúznak. Ugyanakkor örült a bizonyságtevő, hogy Isten munkájaként tapasztalja, hogy egyre kevésbé kritizálja a többi embert. Ugye, látja az Olvasó, hogy ez a harcban előmenetelnek számít? És könnyebb odalépni a másikhoz. Stb.

Harcunk szellemi hatalmasságok ellen folyik. Az önerős megoldások esélytelenek. Ne bízzak magamban (már megint), hogy én képes leszek megállni. Nem hangzott el a csendesnapon, de megfogott az ige: „Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására.” 2Kor 10,3-4. – Mi olvasható itt? Ezek erősek. Mert Istentől kapott fegyverek. Így már bátran mondhatom, hogy nem a vesztes harc ígérete van az igében, hanem a győzelemé. Ezért nem ijesztő ez a harc, bár kemény és igényel kitartást, józanságot, bizalmat.

A személyes Gonosz nem csak Krisztus katonái ellen harcol. Amikor valaki először hallja, hogy bűnös ember, már erre is tiltakozást gerjeszt benne. Amikor azt hallja valaki, hogy kezdje el olvasni a Szentírást, a Gonosz kétséget ébreszt: miért éppen ezt az elavult könyvet? El akarja téríteni a keresőt és Krisztus katonáját egyaránt. Még úgy is, hogy őt, a világ fejedelmét nem is kell komolyan venni. Ne becsüljük le az ellenfelet, de lássuk meg, hogy Krisztus sokkal hatalmasabb nála és higgyük, amit éneklünk: „… küzd értünk a hős vezér” (ev. ék. 254. ének).

Nézzünk tehát Jézus Krisztus személyére (Zsid 12,2-4). Ő gyalázatos, „ellene való támadástszenvedett el a bűnösöktől” (tehát tőlem is, miattam is). Látszólag vesztett, de bele kellett halnia az Ő egyedi, a bűn és halál elleni harcába. Mégis győzött. Feltámadott, él és el fog jönni az Övéiért. Harcosai Benne reménykednek.

írta-Göllner Pál

[1]Video-anyagok:

  1. rész: https://www.facebook.com/EVME01/videos/546999982395459/, https://youtu.be/9wZ_jn2iw8s
  2. rész: https://www.facebook.com/EVME01/videos/268234644022880/, https://youtu.be/8DKcdkv_IWk

[2]Megjegyzés: Ismertetés jelent meg erről a kiadványról az Ev. Élet 2018. jún. 17-i számában is. Ugyanez az interneten: www.evangelikus.hu/legjobb-es-legnagyobb-isten-segedelmevel

Videók :

Képek:

egyik kamera képei:

másik kamera képei:

“Harcold meg a hit nemes harcát!” – csendesnap Fancsalban

Szeretettel várunk mindenkit a szeptember 29.-én “Harcold meg a hit nemes harcát!” címmel megrendezett csendesnapra, a fancsali evangélikus templomba.

A programokat, és a részleteket az alábbi plakát tartalmazza. (kattintás a nagyításhoz)

Kérünk minden kedves részt venni kívánó vendégünket, hogy szándékukat ezen az oldalon, vagy személyesen a lelkész úrnál jelezzék.