A Partitúra része lett Fancsal is

A Duna Tv Partitúra című műsorában tűnt fel a május 29-i adásban az apró falu, megmutatva nagy értékeit. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen színvonalas műsor részesei lehettünk, és köszönjük a stábnak műsorvezetőknek az őszinte érdeklődésüket, és az együt töltött időt! Mindig szeretettel látjuk őket nálunk, ha erre járnak.

Ha valaki lemaradt az adásról itt visszanézheti (10.00-18.00 között van a fancsali rész, de a többit is érdemes megnézni): https://www.mediaklikk.hu/video/partitura-borsod-abauj-zemplen-megye-2/

Arról is elérhető egy videó, hogyan készült el a csereháti adás.A werkfilmet itt lehet megnézni(0.00-2.24 a Fancsali rész):https://youtu.be/HWqoAbuPGQk

 

Amikor váratlanul becsenget a parókiára az élő történelem

Váratlan vendégek csengettek csütrötök délelőtt a Fancsali parókia ajtaján. ifj. Tessényi Kornél és felesége látogattak meg minket. id. Tessényi Kornél 1942 és 1953 között volt Fancsalon lekipásztor. Az ifjabb Kornél itt élt 11 éves koráig. Később még Hegyeshalomban és Budapesten is laktak,majd 1956-ban, regényes úton, egy hegyeshalomi ismerősük biztatására, Chicagoba disszidáltak. Onnan aztán Texas államba, Houstonba költöztek és ott telepedtek le. Ifj. Tessényi Kornél itt alapított családot és onnan jött most el, több mint 66 év után és mintegy 9500 km utazva.

A látogatás közben megosztotta velem Kornél, a régi parókán előjött emlékeit. Felesége, aki most járt először Fancslaon,  mélyen meghatódott mikor meglátta, hol nőtt fel kedvese. Természetesen nem csak a régi parókáit néztük meg, hanem a templomot is meglátogattuk, ahol minden vasárnap “kötelező” jelenése volt, a fiatal lelkész gyereknek. Kornél meglátva a régi templomot, elérzékenyült ,és kapva kapott az alkalmon, mikor felajánlottam neki, hogy menjen fel a szószékre. Ott felevenítette édesapja mondatait:”Higgyetek Jézusban!” hirdette a szószékről és miközben beszélt, akaratlanul is felidézte apja gesztusait és mozdulatait. Ezután az orgonát is megnéztük, ahol megmutatta, hogy gyerekként, hogyan fújtatták testvérével a hangszert hétről hétre.

Nagyon megerősítő és felemelő volt számomra ez a látogatás. Mindig jó tudatósítani azt, hogy nem velünk kezdődött egy szolgálat egy adott gyülekezetben és jó volt ebből a látogatásból is erőt merteni, hogy reménység szerint nem is velünk fog végződni. Istennek adunk hálát a Tessényi családért és ezért a látogatásért is!

Ma szó szerint becsengetett hozzám az élő egyháztörténelem, és mitán elbúcsúztunk és visszamentem a családomhoz ránéztem a gyermekeimre és arra gondoltam vajon ők hogyan emlékeznek majd vissza 60 év múlva, milyen volt itt Fancslaon?

 

Galéria:

 

Feltámadt!Valóban feltámadt!- Húsvéti kézműves alkalom volt Fancsalon

Szombat délután,gyerekzsivalytól volt hangos, a fancsali gyülekezti központ udvara. Kicsik és nagyok jöttek, hogy együtt készüljenek, a feltámadás ünnepére. Először az ovis hittanosok tanítottak egy éneket a többieknek, ami Jézus szeretetéről szólt, később pedig az elveszett bárány példázatát halgatták meg. Ezután kezdődött a kézműves foglalkozás, ahol három kis ajándékot készítettek el a gyerekek és felnőttek közösen. A legnagyobb kedvenc az “öröm-kert” volt, ami arról tanította a gyermekeket, hogy húsvét az öröm ünnepe, mert Jézus feltámadt! Hálásak vagyunk Istennek, a feltámadás öröméért, és ezért a szép délutánért is. További áldott húsvéti készülődést kívánunk mindnekinek! Erős vár a mi Istenünk!

Egyik kamera képei:

Másik kamera képei:

 

Kérdezzük Jézust! böjti evangelizáció volt, a Fancsal-Hernádvécsei gyülekezetben

Kérdezzük Jézust! címmel, böjti evangelizációs sorozat volt, 03.10 és 03.12 között,a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben. Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor szolgált Fancsalon és Encsen a böjti evangelizációs sorozat alkalmából. János evangéliumának jól ismert szakaszát, a 3-ik fejezet, első 21 versét hallhattuk estéről-estére. Isten gazdag áldását tapasztaltuk meg, mind az igeszolgálatok alatt, mind pedig a közösségi együttlétben. Jó volt így kezdeni a böjti időszakot.

Aki lemaradt az alkalomról, vagy csak szívesen újra hallgatná, az itt megteheti:

1, este 03.10. Fancsal: lorantvision felvétele: https://youtu.be/TPSMw23b-d0

EVME FB közvetítése:https://www.facebook.com/EVME01/videos/301028603916049/

2, este 03.11. Encs: lorantvision felvétele: https://youtu.be/USWS_-CUQDQ?t=1 

Encsi Tv felvétele: https://drive.google.com/file/d/1WtodCjKe1wnKwBuOUawIhl-0CyqtctLg/view

EVME FB közvetítése: https://www.facebook.com/EVME01/videos/643106289492888/

3, este 03.12. Fancsal: lorantvision felvétele: https://youtu.be/TPSMw23b-d0

EVME FB közvetítése: https://www.facebook.com/EVME01/videos/2287741264830924/

Fényképek az alkalmakról:

1, Este 03.10.Fancsal:

2, Este 03.11. Encs:

3, Este 03.12. Fancsal:

 

 

Szabadság Krisztusban!

Szöveg: Harmati Dóra, fotó: Labossa Péter
Piliscsaba – EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) ifjúsági hétvégét tartottak Piliscsabán 2019. február 15–17. között. A lelki feltöltődésre a tinédzser korosztálytól kezdve a fiatal felnőtteket is szeretettel várták.

A hétvége témáját a Galata levél tanulmányozása adta, melynek alapján a fiatalok először megismerkedhettek a modern ember előtt álló kihívásokkal, függőségekkel, melyek egyfajta hamis szabadságot hirdetnek. A résztvevőknek a hétvége elején felajánlották a lehetőséget, hogy mobiltelefonjukat átadhatják egy szervezőnek vagy szobatársuknak, hogy ezáltal döbbenjenek rá, milyen kapcsolat fűzi őket ehhez a tárgyhoz. Sokszor csak akkor vesszük észre, hogy függőség köt valamihez, ha megpróbálunk lemondani róla.

A kezdő áhítatot Labossáné Kővágó Anita érdi lelkész tartotta Gal 5,19–21.26 alapján, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy csak az tud igazi szabadságot adni, akinek a neve is Szabadító. Az igehirdetések után a megjelenteket korosztály és nem szerinti kis csoportokba osztották, hogy igazán mély és őszinte beszélgetések alakulhassanak ki.

Szombaton reggel Kiss Péter tartotta az igei szolgálatot Gal 4,4–7 alapján. Áhítatának a Hogyan legyünk Isten gyermekei? címet adta. A válasz megtalálásához Jézusról kell példát vennünk és az ő engedelmességéről. Vajon mi tudunk úgy engedelmeskedni az Atyának, ahogyan azt Jézus tette? 

A nap további részében lehetőség volt a kikapcsolódásra is, közös játék és kirándulás frissítette fel testileg is az egybegyűlteket. Az esti áhítatot Kiss Máté fancsal–hernádvécsei lelkész tartotta Gal 2,20–21 alapján. Kiss Máté kiemelte, hogy Krisztussal járva ő él bennünk, és ő lesz életünk Ura. Ez nem rabszolgaságot jelent, hanem hatalmas szabadságot, hiszen a keresztény ember örökös is. 

A hétvégét közös úrvacsorás istentisztelet zárta, melyen Labossa Péter érdi lelkész szolgált Gal 5,22–25 alapján. A lelkész egy kívánatos és nagyra nőtt szőlőfürttel szemléltette hitünk gyümölcsét. Labossa Péter elmondta, hogy mindig a gyümölcsökkel foglalkozunk, de azt sokszor elfelejtjük, hogy nincsen szőlő tőke nélkül. Jézus a szőlőtőke, így csak a vele való közösségben, a benne való újjászületésből tud az életünk gyümölcsöket teremni, nélküle ez lehetetlen.

Hang anyag itt elérhető: http://eke.lutheran.hu/hangtar.php

Hálaadással emlékezünk id.Pintér Károly nyugalmazott lelkipásztorra

id. Pintér Károly 1955-1966 között volt a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség lelkipásztora.

Kiss Máté személyes búcsúztatója:

Kedves gyászoló gyülekezet,

Kedves gyászoló család,

Szeretném kifejezni őszinte részvétemet, mind magam és családom nevében, mind az EKE bibliaiskola tanárai és hallgatói nevében, és nem utolsó sorban a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus gyülekezet nevében.

Hálás szívvel gondolok vissza Karcsi bácsira, az EKE bibliaiskolájából. Én ott ismerhettem meg őt. Rögtön megragadott az a szeretet és az a tűz, ami mindig áradt belőle. Nem holmi emberi bölcselkedés volt az, amit ő dogmatika órán átadott nekünk, hanem maga a krisztusi lelkiség. Olyan nemes egyszerűséggel és tisztasággal tanította a dogmatikát, hogy abból az örök élet beszéde áradt, így mindenki könnyen megérhette azokat a az alapokat, amire a keresztyén hitünk épül.

Testvérével Tibor bácsival mindig olyan családias légkört teremtettettek a bibliaiskolában, hogy könnyűvé vált így a tanulás. Egyébként Tibor bácsinak köszönhettük, hogy taníthatott közöttünk Karcsi bácsi is. Hiszen ő volt az, aki már ott tanított a bibliaiskolában, amikor beajánlotta Karcsi bácsit. Hála legyen az Úrnak, hogy többek mellett ők ketten is hűségesen végezték ezt a szolgálatot.

Soha nem felejtem el azt a szeretetet és alázatot, ahogyan Karcsi bácsi a tanítványok felé fordult. Mindig volt hozzánk egy kedves szava, vagy a témához illő története. Szerette a humort, az órái alatt senki sem unatkozott, mindenki jól érezte magát. Egyszerűen jó volt őt hallgatni, és jó volt tőle tanulni. Mi ittuk a szavait, ő pedig készségesen tanított minket.

Örökpélda lesz számomra, mind a teológiai látása, mind az a krisztusi szeretetet, ami benne lakott. Megtiszteltetetés számomra, hogy Fancsalon az ő nyomdokain járhatok, mint az egyik utódja.  Szeretném azt a lelkiséget tovább vinni, amit ő is képviselt.

Egy bátorító igével zárom a soraimat: 13Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” 1Thessz 4,13-14.